menu:

go to english version

Местоположение и лицензи

Овощният разсадник е разположен в землището на с. Брани поле, близо до град Пловдив, непосредствено до Кукленско шосе (виж картата). Магазинът на разсадника се намира след разклона за с. Белащица, по посока към гр. Куклен, на 120 м. в ляво, точно до шосето и склада за дървен материал.

Атанас Узунов, дългогодишен преподавател в катедрата по овощарство на Аграрния университет – Пловдив, създава Разсадника през 1991 г. Още същата година той е лицензиран със заповед № 595 от 26.06.1991 г. на МЗХП, в съответствие с действащия тогава Закон за посевния и посадъчен материал. Впоследствие през 2005 г. Разсадникът е пререгистриран и вписан в Регистъра на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал под № 07ПЗТ0519, в съответствие с действащия сега Закон за посевния и посадъчен материал. Разсадникът има база и техника за производство на над 80 хил. броя овощни дръвчета (фиданки), като под влияние на заявки от клиенти производството непрекъснато се увеличава.

Ръководителят на разсадника Атанас Узунов, въз основа на високата си квалификация и дългогодишен опит, участва като консултант с други фирми при преценка на пригодността на почвените и климатични условия на площите за създаване на нови овощни насаждения. Консултира и лицензирани фирми за разработване на проекти за създаване на нови овощни насаждения по различни програми към фондовете на ЕС.

За подробна информация разгледайте останалите раздели на официалния ни уеб сайт.
Сайтът е актуализиран на 20.06.2015 г.
Прилагаме регистрационни документи.